Pressmeddelanden

2018-07-11 - Regulatorisk information

Bellman Group offentliggör tilläggsprospekt och ansöker om notering av sina nya obligationer vid Nasdaq Stockholm

Bellman Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Bellman Group”) offentliggör tilläggsprospekt och ansöker om notering av sina nya obligationer, emitterade inom ramen för Bolagets befintliga obligationslån, på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Bellman Group har upprättat ett tilläggsprospekt i tillägg till det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 8 maj 2018 avseende notering av Bolagets […]


2018-06-29 - Regulatorisk information

Bellman Group erhåller obligationsinnehavarnas godkännande att avvika från och att ändra villkoren för bolagets utestående obligationer

Den 11 juni 2018 kallades, på Bellman Group ABs (publ) (”Bolaget” eller ”Bellman Group”) begäran, till ett möte genom skriftligt förfarande bland innehavarna av Bolagets utestående obligationer 2017/2022 (det “Skriftliga Förfarandet”). Det Skriftliga Förfarandet har nu löpt ut och Bolaget har erhållit obligationsinnehavarnas godkännande till förslaget i kallelsen. Det Skriftliga Förfarandet löpte ut den 29 […]


2018-06-14 - Regulatorisk information

Bellman Group utökar sitt utestående obligationslån med 280 miljoner kr, villkorat av obligationsinnehavarnas godkännande i det skriftliga förfarandet

Bellman Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Bellman Group”) utökar sitt utestående obligationslån (ISIN: SE0009889553) med 280 miljoner kronor. Emissionen är villkorad av att obligationsinnehavarna godkänner de ändringar i och eftergifter avseende obligationsvillkoren som Bolaget föreslagit i det skriftliga förfarande (det “Skriftliga Förfarandet”) som initierades av Bolaget den 11 juni 2018 (”Villkoret”). Förutsatt att Villkoret uppfylls […]


2018-06-11 - Regulatorisk information

Bellman Group kallar till obligationsinnehavarmöte genom skriftligt förfarande

Bellman Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Bellman Group”) kallar till ett möte bland obligationsinnehavarna (the “Obligationsinnehavarna”) genom skriftligt förfarande (det “Skriftliga Förfarandet”) avseende Bolagets utestående obligationer 2017/2022 med ISIN SE0009889553 med ett totalt utestående belopp om 220 000 000 kronor (“Obligationerna”). Som meddelat av Bolaget genom pressmeddelande den 4 juni 2018 har Bolaget ingått ett avtal om förvärv […]


2018-06-04 - Regulatorisk information

VSM Entreprenad AB blir en del av Bellman Group AB

Bellman Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Bellman Group”) har ingått avtal om förvärv av maskinentreprenadsföretaget VSM Entreprenad AB (”VSM”). Bellman Group ingick den 4 juni 2018 ett avtal med ägarna till VSM om förvärv av samtliga aktier i bolaget och indirekt dess dotterbolag och intressebolag. Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 388 miljoner kronor på skuldfri […]


2018-05-25 - Regulatorisk information

Delårsrapport januari – mars 2018

JANUARY – MARCH 2018 (PROFORMA) EBITDA before extraordinary items increased 9.9% to SEK 16.6 million (15.1), mainly reflecting improved margins in MST. Net sales increased slightly versus prior year at SEK 189.2 million (187.3). EDITDA after extraordinary items totalled SEK 15.1 million (15.1) corresponding to a margin of 8.0%. Operating profit totalled SEK 8.7 million, […]


Prenumerera

Ange din e-postadress om du vill prenumerera på pressmedelanden och rapporter från Bellman Group.