Pressmeddelanden

2017-08-08 - Icke regulatorisk information

BMST Intressenter AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivning och har ansökt om notering av sina obligationer på Nasdaq First North

Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zealand, Singapore, Sydafrika, Schweiz eller i USA eller i någon annan jurisdiktion där sådan distribution kan vara förbjuden eller föremål för legala restriktioner. BMST Intressenter AB (publ) (”Bolaget” eller ”BMST Intressenter”) offentliggör en bolagsbeskrivning och har ansökt om […]


Prenumerera

Ange din e-postadress om du vill prenumerera på pressmedelanden och rapporter från Bellman Group.