Pressmeddelanden

2018-05-25 - Regulatorisk information

Delårsrapport januari – mars 2018

JANUARY – MARCH 2018 (PROFORMA) EBITDA before extraordinary items increased 9.9% to SEK 16.6 million (15.1), mainly reflecting improved margins in MST. Net sales increased slightly versus prior year at SEK 189.2 million (187.3). EDITDA after extraordinary items totalled SEK 15.1 million (15.1) corresponding to a margin of 8.0%. Operating profit totalled SEK 8.7 million, […]


2018-05-08 - Regulatorisk information

Bellman Group offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

Bellman Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Bellman Group”) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sina obligationer på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Bellman Group emitterade den 19 juni 2017 företagsobligationer om 220 miljoner kronor inom ett rambelopp om 400 miljoner kronor. Obligationerna är i dagsläget upptagna till handel på Nasdaq First North. Bolaget avser att, […]


2018-02-23 - Regulatorisk information

Bokslutskommuniké 2017

OCTOBER – DECEMBER 2017 (PROFORMA) Sales growth due to solid performance by MST. Net sales increased 19.4% to MSEK 228.0 (191.0).       EBITDA before items affecting comparability (I.A.C) totalled MSEK 10.1 (15.9), reflecting additional costs in 2017 for the new Group structure including Group management (Group CEO and CFO) and implementation of a more conservative […]


2018-02-19 - Regulatorisk information

BMST Intressenter AB (publ) tidigarelägger rapporteringen av bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017 kommer att offentliggöras fredagen den 23 februari 2018, klockan 13.00, istället för den 28 februari som tidigare kommunicerats. Bolaget ser ingen anledning att vänta med att publicera rapporten då den kommer att vara färdigställd tidigare än planerat. För ytterligare information, vänligen kontakta: Roger Axelsson, CFO och kommunikationschef, +46 (0) 70 874 50 41, roger.axelsson@upplandskaberg.se […]


2017-11-24 - Regulatorisk information

Styrelseordföranden i BMST Intressenter AB (publ) lämnar sin befattning

Tore Hallersbo har meddelat styrelsen att han önskar lämna sin befattning som styrelseordförande i BMST Intressenter AB (publ). Per Nordlander har utsetts till ny styrelseordförande. Per innehar positionen som Partner på Verdane Capital Advisors sedan 2007.  För ytterligare information, vänligen kontakta:Roger Axelsson, CFO och kommunikationschef, +46 (0) 70 874 50 41, roger.axelsson@upplandskaberg.se  Om denna information:Denna information […]


- Regulatorisk information

Delårsrapport januari – september 2017

Net sales for the period amounted to MSEK 198.8 (165.8), an increase of 19.9% year-on-year. This growth was primarily attributable to MST (+62.9%) with a high level of activity in the market and a strong order backlog coming into 2017 (MSEK 169.5). Bellmans reported sales growth of 3.4% during the quarter.   EBITDA amounted to MSEK […]


Prenumerera

Ange din e-postadress om du vill prenumerera på pressmedelanden och rapporter från Bellman Group.