Pressmeddelanden

2017-11-24 - Regulatorisk information

Delårsrapport januari – september 2017

Net sales for the period amounted to MSEK 198.8 (165.8), an increase of 19.9% year-on-year. This growth was primarily attributable to MST (+62.9%) with a high level of activity in the market and a strong order backlog coming into 2017 (MSEK 169.5). Bellmans reported sales growth of 3.4% during the quarter.   EBITDA amounted to MSEK […]


2017-11-22 - Regulatorisk information

BMST Intressenter AB (publ) tidigarelägger rapporteringen för tredje kvartalet

Kvartalsrapporten för perioden juli till och med september 2017 kommer att offentliggöras fredagen den 24 november 2017, klockan 13.00, istället för den 30 november som tidigare kommunicerats. Bolaget ser ingen anledning att vänta med att publicerar rapporten då den kommer att vara färdigställd tidigare än planerat. För ytterligare information, vänligen kontakta:Roger Axelsson, CFO och kommunikationschef, […]


2017-08-08 - Icke regulatorisk information

BMST Intressenter AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivning och har ansökt om notering av sina obligationer på Nasdaq First North

Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zealand, Singapore, Sydafrika, Schweiz eller i USA eller i någon annan jurisdiktion där sådan distribution kan vara förbjuden eller föremål för legala restriktioner. BMST Intressenter AB (publ) (”Bolaget” eller ”BMST Intressenter”) offentliggör en bolagsbeskrivning och har ansökt om […]


Prenumerera

Ange din e-postadress om du vill prenumerera på pressmedelanden och rapporter från Bellman Group.