Bellman Group AB offentliggör finansiell information och preliminärt resultat för räkenskapsåret 2018

Bellman Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Bellman Group”) offentliggör finansiell information och preliminärt resultat för räkenskapsåret 2018 inför genomförandet av investerarpresentationer i samband med Bolagets planerade emission av nya obligationer under Bolagets befintliga obligationslån.

Bellman Group kommer, med start den 14 januari 2019, att träffa potentiella investerare i samband med Bolagets planerade emission av nya obligationer under Bolagets befintliga obligationslån. Inför dessa presentationer har Bolaget valt att offentliggöra följande finansiella information och preliminära resultat för räkenskapsåret 2018.

För räkenskapsåret 2018 prognostiserar Bolaget en försäljning om 1 330 miljoner kronor och justerad EBITDA om 146 miljoner kronor. Samgräv Holding ABs (”Samgräv”) försäljning för perioden 1 december 2017 till och med 30 november 2018 uppgick till 239 miljoner kronor och justerad EBITDA för samma period uppgick till 33 miljoner kronor. Gruppens försäljning för räkenskapsåret 2018, beräknat pro forma inklusive Samgräv,[1] beräknas till 1 569 miljoner kronor och justerad EBITDA för samma period, beräknat pro forma inklusive Samgräv, beräknas till 179 miljoner kronor.[2]

Bolaget har mandaterat Pareto Securities AB som finansiell rådgivare i samband med den planerade obligationsemissionen. Som tidigare meddelats kommer likviden från en eventuell emission av ytterligare obligationer att användas främst till att finansiera förvärvet av Samgräv.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Lind, VD, Bellman Group, +46 (0) 70 669 80 28, hakan@bellmans.se

Roger Axelsson, CFO och kommunikationschef, Bellman Group, +46 (0) 70 874 50 41, roger@bellmans.se

Om denna information:
Denna information är sådan information som Bellman Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Bolagets VD, för offentliggörande klockan 16.00 den 11 januari 2019.

Om Bellman Group
Bellman Group AB består av Bellmans Åkeri & Entreprenad AB och Grundab Entreprenader i Stockholm AB, som är transportföretag, Modern Sprängteknik i Norden AB med dotterföretagen Uppländska Bergkrossnings AB, Uppländska Bergborrnings AB och Sprängarbeten i Trönödal AB, som utför sprängarbeten, samt VSM entreprenad AB med dotterföretagen VSM AS, Munthers Specialtransporter AB och VSM Rental AB, som är entreprenadmaskinföretag. Gruppens nettoförsäljning för räkenskapsåret 2017, beräknat pro forma inklusive samtliga ovanstående bolag uppgick till 1 353 miljoner kronor och justerad EBITDA för samma period, beräknad pro forma inklusive samtliga ovanstående bolag, uppgick till 155 miljoner kronor. Gruppen har ca 360 anställda och sysselsätter ca 500 underleverantörer.

[1] För Samgräv används perioden 1 december 2017 till och med 30 november 2018.
[2] Den preliminära kombinerade finansiella informationen har inte upprättats i enlighet med IFRS och utgör inte finansiell proformainformation och har inte reviderats eller på något annat sätt granskats av bolagens revisorer. Bellman Groups siffror inkluderar VSM Entreprenad AB, som förvärvades i juli 2018, pro forma för hela perioden.

Ladda ner PDF