Bellman Group förstärker inom kommunikation och hållbarhet på koncernnivå

Pernilla Enkler har rekryterats till en ny tjänst som Kommunikations- och Hållbarhetschef inom Bellman Group. Pernilla kommer ingå i koncernledningen och får det övergripande ansvaret att vidareutveckla, strukturera och driva kommunikations- och hållbarhetsarbetet inom gruppen.

Pernilla har lång erfarenhet inom både kommunikation och hållbarhet från olika branscher och bland annat inom bygg- och fastighetsbranschen. Hon kommer senast från SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) och dessförinnan Trivselhus AB.

”Anläggningsbranschen är en förutsättning för de många bostads- och infrastrukturprojekt som pågår i Sverige och det ställer stora krav på oss som grupp. Jag ser fram emot att utveckla och driva kommunikations- och hållbarhetsarbetet i den unika bredd vi har inom gruppen. Branschen har en stor påverkan, inte minst kopplat till utsläpp, transport och säkerhet och står idag för en stor del av Sveriges totala klimatpåverkan. Och det finns en medvetenhet vilket också gör oss ödmjuka inför det omfattande arbetet vi har framför oss, säger Pernilla Enkler.”

”I takt med att koncernen växer ser vi fram emot att Pernilla tar det strategiska ansvaret för att vidareutveckla såväl vår interna och externa kommunikation som att stärka koncernens hållbarhetsarbete. Vi ser ett ökat behov, inte bara externt utan även internt, av att utveckla och driva dessa nära sammankopplade frågor och jag är övertygad om att det kommer bidra positivt till utvecklingen av Bellman Group och vår affär, säger Håkan Lind, VD i Bellman Group.”

Pernilla började på Bellman Group den 8 mars 2021.

Om Bellman Group

Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionerna. Koncernen består av Bellmans som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag, Uppländska som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten med större maskiner, Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och drift av egna deponier i Göteborgsregionen, SÅCAB som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag med egen deponi i södra Stockholm samt Ivarssons som utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten i Göteborgsregionen.

Under 2020 omsatte koncernen 1,7 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, har cirka 425 anställda och omkring 1 000 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligationer är noterade på Nasdaq Stockholm. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi. www.bellmangroup.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Lind, VD, +46 (0) 70 669 8028, hakan.lind@bellmangroup.se

Pernilla Enkler, Kommunikations- och Hållbarhetschef +46 (0) 70 600 99 61, pernilla.enkler@bellmangroup.se

Ladda ner PDF