Bellman Group förvärvar Losshållningsbolaget

Bellman Group AB (”Bellman Group”) förvärvar Losshållningsbolaget i Sverige AB (”Losshållningsbolaget”) med verksamhet inom bergtäkt och anläggningsbranschen.

Losshållningsbolaget verkar brett i södra och mellersta Sverige och har sin huvudsakliga verksamhet inom sprängning i bergtäkter samt kompletterande entreprenadverksamhet. Omsättningen förväntas uppgå till omkring 30 MSEK för verksamhetsåret 2020 och bolaget sysselsätter idag cirka 10 medarbetare som kompletteras med inhyrd personal vid behov. Verksamheten har vuxit stadigt sedan starten 2017 och planen är att expandera verksamheten till stor del riktat mot Göteborgsregionen.

”Den fördel det medför att tillhöra en större organisation med stabil finansiell ställning och med ett – som i det här fallet – unikt helhetserbjudande riktat till bygg- och anläggningsbranschen, är vi övertygade om kommer att gynna Losshållningsbolaget och den expansion vi ser framför oss,” säger Fredrik Persson, en av delägarna till Losshållningsbolaget.

”Losshållningsbolaget och Uppländska Bergborrning, som också är ett dotterbolag till Bellman Group, känner varandra väl och har samarbetat i ett antal projekt. Genom förvärvet stärks vårt helhetserbjudande till bygg- och anläggningsbolag i Sydsverige och Göteborg ytterligare. Göteborgsområdet och Västlänken är sådana projekt där vi ser att vårt helhetserbjudande är särskilt eftertraktat av flera kunder vilket är mycket glädjande,” säger Håkan Lind, VD för Bellman Group.

Om Bellman Group

Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionerna. Koncernen består av Bellmans som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag, Uppländska som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten med större maskiner, Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och drift av egna deponier i Göteborgsregionen samt SÅCAB som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag med egen deponi i södra Stockholm.

Under 2019 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, har cirka 400 anställda och 900 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligationer är noterade på Nasdaq Stockholm. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi. www.bellmangroup.se

För mer information, kontakta:

Håkan Lind, VD
hakan.lind@bellmangroup.se
+46 (0) 70 669 8028                                                                    

Ladda ner PDF