Bellman Group offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

Bellman Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Bellman Group”) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sina obligationer på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Bellman Group emitterade den 19 juni 2017 företagsobligationer om 220 miljoner kronor inom ett rambelopp om 400 miljoner kronor. Obligationerna är i dagsläget upptagna till handel på Nasdaq First North.

Bolaget avser att, i enlighet med obligationsvillkoren, ansöka om notering av obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första noteringsdag på Nasdaq Stockholm beräknas bli omkring den 11 maj 2018. Med anledning av listbytet har Bellman Group upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.bellmangroup.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.
  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roger Axelsson, CFO och kommunikationschef, +46 (0) 70 874 50 41, roger.axelsson@upplandskaberg.se

Om denna information:
Denna information offentliggjordes klockan 14.00 den 8 maj 2018.

Ladda ner PDF