Ny COO och Vice VD i Bellman Group

Bellman Group växer och intresset för helhetserbjudandet inom anläggningsbranschen ökar stadigt. Behovet av att driva och utveckla befintliga affärer växer, samtidigt som fokus ligger på tillväxt. För att driva den dagliga operativa verksamheten har Bellman Group utsett Magnus Persson till COO och Vice VD. 

Magnus har lång erfarenhet inom branschen och kommer senast från en roll som Vice VD på VSM där han dessförinnan varit VD till och från sedan 2001. VSM är en del av Bellman Group sedan 2018. 

”Vi ser att våra kunder mer och mer uppmärksammar vårt helhetserbjudande där vi som underentreprenör kan ansvara för alla moment – losshållning, schakt, transport, krossning, maskinarbeten och deponi. Det ger möjligheter att höja effektiviteten, planera bättre, hantera produktionsstörningar samt öka förutsättningarna för att höja kvaliteten och skapa bättre arbetsmiljö. Detta skapar värde för Bellman Group men också för våra kunder som får en bättre lösning. Jag ser mycket fram emot att medverka till att öka samarbetet internt bland våra dotterbolag men också att jobba närmare våra kunder, säger Magnus Persson, COO och Vice VD i Bellman Group” 

”Jag är väldigt glad att Magnus har accepterat att ta den här rollen på koncernnivå. Det blir mer och mer viktigt för oss att säkerställa och vidareutveckla vårt helhetserbjudande och där kommer Magnus få en central roll. Detta frigör tid för mig att kunna lägga mer tid på att utvärdera och genomföra förvärv vilket fortsatt kommer att vara i fokus för Bellman Group, säger Håkan Lind, VD för Bellman Group.” 

För mer information, kontakta:

Håkan Lind, VD +46 (0) 70 669 8028
hakan.lind@bellmangroup.se

Magnus Persson, COO + 46 (0) 70 583 52 30

Magnus.persson@bellmangroup.se

Om Bellman Group

Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionerna. Koncernen består av Bellmans som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag, Uppländska som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten med större maskiner, Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och drift av egna deponier i Göteborgsregionen, SÅCAB som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag med egen deponi i södra Stockholm samt Ivarssons som utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten i Göteborgsregionen. Under 2020 omsatte koncernen 1,7 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, har cirka 425 anställda och omkring 1 000 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligationer är noterade på Nasdaq Stockholm. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi. www.bellmangroup.se