Ny VD på Samgräv

Samgräv AB, ett helägt dotterbolag till Bellman Group, har utsett Mathias Cederblad till ny VD. Han kommer också att ingå i Bellman Groups koncernledning.

Mathias Cederblad tillträdde positionen som VD i Samgräv den 20 maj och efterträdde Marie Franzén-Hansson som kvarstår i bolaget som ekonomichef. Mathias är ingenjör och har bland annat arbetat inom högriskkemikalieindustrin som produktionschef och kommer senast från Nouryon, tidigare Akzo Nobel, där han varit förbättringschef och arbetat med att implementera och utveckla nya processer. Mathias har sedan 2015 suttit i styrelsen för Samgräv, varav de senaste åren som ordförande, vilket givit honom god inblick i verksamheten och förståelse för branschen.

”Mathias sätt att aktivt söka samarbeten med övriga bolag inom koncernen för att kunna erbjuda heltäckande lösningar till kunder i Västsverige påvisar styrkan i Bellman Group. Han har tagit sig an sitt nya uppdrag på Samgräv med hög energi och spännande visioner för hur bolaget kan utvecklas framåt. Jag ser fram emot att arbeta med Mathias,” säger Håkan Lind, VD Bellman Group AB.

”Den starka marknadstillväxten i Göteborgsområdet ger en bra grund för att kunna fortsätta utveckla vår verksamhet. Samgräv har ett starkt team med rätt vilja och Bellman Groups strategi går helt i linje med min väg framåt. Ett fokusområde för mig är hållbarhet där vi arbetar aktivt med miljö, hälsa och jämställdhet,” säger Mathias Cederblad, VD Samgräv AB

Om Bellman Group

Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och masshantering i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionen. Koncernen består av Bellmans som är ett transportföretag, Uppländska Berg (MST) som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten med större maskiner och Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och deponier.

Under 2018 omsatte koncernen 1,6 miljarder kronor (proforma*), hade cirka 400 anställda och sysselsatte 800 underentreprenörer. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, Sverige, har företagsobligationer noterade på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Verdane Capital. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi. Läs mer på bellmangroup.se

För mer information, kontakta:

Håkan Lind                                                                  Pia Rosin
CEO                                                                             IR- och kommunikationschef
hakan@bellmangroup.se                                             pia.rosin@bellmangroup.se
+46 (0) 70 669 80 28                                                    +46 (0) 70 971 12 70

Ladda ner PDF