Staffan Haglund tillträder som ny VD för VSM Entreprenad AB i februari 2020

VSM Entreprenad AB har vuxit kraftigt de senaste åren och för att på bästa sätt kunna tillvarata potentialen i marknaden har Staffan Haglund rekryterats som ny VD. Staffan Haglund kommer närmast från en roll som Affärsområdeschef på Märsta Förenade Åkeriföretag AB. Magnus Persson kommer fortsatt ha ett stort operativt ansvar i rollen som vice VD för VSM.

Staffan Haglund är utbildad väg- och vatteningenjör och har lång erfarenhet av anläggningsbranschen. Han började sin karriär hos Vägverket Produktion, nuvarande Svevia och har de senaste 12 åren arbetat i Märsta Förenade.

”Magnus Persson har varit VD för VSM i 20 år och det är rätt i tid att stärka upp organisationen nu för att kunna möta den marknadstillväxt vi har framför oss, samt för att stärka vår position i branschen. Vi är glada att Staffan valt att börja hos VSM för att hjälpa oss att vidareutveckla bolaget, ” säger Håkan Lind, VD Bellman Group AB.

När Staffan Haglund tillträder rollen som VD i VSM kommer han också gå in i Bellman Groups koncernledning.

 

Om Bellman Group

Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och masshantering i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionen. Koncernen består av Bellmans som är ett transportföretag, Uppländska Berg (MST) som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten med större maskiner och Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och deponier.

Under 2018 omsatte koncernen 1,6 miljarder kronor (proforma*), hade cirka 400 anställda och sysselsatte 900 underentreprenörer. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, Sverige, har företagsobligationer noterade på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Verdane Capital. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi. www.bellmangroup.se

För mer information, kontakta:

Håkan Lind, VD
hakan@bellmangroup.se
+46 (0)70 669 80 28

Pia Rosin, IR- och kommunikationschef
pia.rosin@bellmangroup.se
+46 (0)70 971 12 70

Ladda ner PDF