Regulatorisk information

2020-08-28 - Regulatorisk information

Delårsrapport januari – juni 2020

Andra kvartalet, april-juni 2020 Nettoomsättningen uppgick till 454,5 MSEK (440,8), en ökning med 3,1%. EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 60,7 MSEK (57,0), en ökning med 6,4%. EBITDA-marginalen före jämförelsestörande poster uppgick till 13,4% (12,9%). EBITDA uppgick till 56,6 MSEK (53,1), en ökning med 6,6%. EBITDA-marginalen uppgick till 12,5% (12,0%). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 32,7 […]


2020-05-20 - Regulatorisk information

Delårsrapport januari – mars 2020

Första kvartalet, januari – mars 2020 Nettoomsättningen uppgick till 387,8 MSEK (445,6), en minskning med 13,0%.  EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 48,5 MSEK (49,8), en minskning med 2,5%. EBITDA-marginalen före jämförelsestörande poster ökade till 12,5% (11,2%).  EBITDA uppgick till 45,3 MSEK (48,0), en minskning med 5,7%. EBITDA-marginalen ökade till 11,7% (10,8%). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick […]


2020-05-19 - Regulatorisk information

Kommuniké från årsstämma i Bellman Group

Årsstämma i Bellman Group AB (publ) den 19 maj 2020. Årsstämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019. Stämman beslöt att till förfogande stående vinstmedel 333 936 710 kronor ska balanseras i ny räkning. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma omvaldes […]


2020-04-27 - Regulatorisk information

Bellman Group offentliggör årsredovisning för 2019

Bellman Groups årsredovisning för verksamhetsåret 2019 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbsida, www.bellmangroup.se. För mer information, kontakta: Håkan Lind, VD hakan.lind@bellmangroup.se, +46 (0)70 669 80 28 Roger Axelsson, CFO roger.axelsson@bellmangroup.se, +46 (0)70 874 50 41 Pia Rosin, IR- och kommunikationschef pia.rosin@bellmangroup.se, +46 (0)70 971 12 70 Denna information är sådan information som Bellman […]


2020-03-06 - Regulatorisk information

Bellman Group förvärvar SÅCAB

Bellman Group AB har idag slutfört förvärv av SÅCAB Åkericentral AB (SÅCAB). SÅCAB förmedlar fordon och maskiner till alla typer av schakter med transporter inom bygg- och anläggningsbranschen samt bedriver återvinningsverksamhet söder om Stockholm. Genom förvärvet utökar Bellman Group sin kapacitet i Stockholmsregionen, samt får tillgång till en egen återvinningsanläggning vilket är strategiskt viktigt. Bellman […]


2020-02-21 - Regulatorisk information

Bokslutskommuniké 2019

Fjärde kvartalet, oktober – december 2019 Nettoomsättningen ökade med 9% till 432 MSEK (395). EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 15% till 46 MSEK (40), med en marginal på 10,6% (10,1%).  EBITDA ökade med 16% till 42 MSEK (36), med en marginal på 9,7% (9,1%). Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1% till 20 MSEK (20) med […]


Prenumerera

Ange din e-postadress om du vill prenumerera på pressmedelanden och rapporter från Bellman Group.