Regulatorisk information

2020-11-20 - Regulatorisk information

Delårsrapport januari – september 2020

Stabil resultatutveckling Tredje kvartalet, juli – september 2020 Nettoomsättningen uppgick till 422,6 MSEK (437,4), en minskning med 3,4%. EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 62,2 MSEK (61,8), en ökning med 0,6%. EBITDA-marginalen före jämförelsestörande poster uppgick till 14,7% (14,1%). EBITDA uppgick till 59,7 MSEK (58,8), en ökning med 1,4%. EBITDA-marginalen uppgick till 14,1% (13,4%). Rörelseresultatet […]


- Regulatorisk information

Interim report January– September 2020

Stable earnings development Third quarter, July – September 2020     Net Sales amounted to SEK 422.6 m (437.4), a decrease of 3.4%.     EBITDA before items affecting comparability amounted to SEK 62.2 m (61.8), an increase of 0.6%. The EBITDA margin before items affecting comparability amounted to 14.7% (14.1%).     EBITDA amounted to SEK 59.7 […]


2020-08-28 - Regulatorisk information

Delårsrapport januari – juni 2020

Andra kvartalet, april-juni 2020 Nettoomsättningen uppgick till 454,5 MSEK (440,8), en ökning med 3,1%. EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 60,7 MSEK (57,0), en ökning med 6,4%. EBITDA-marginalen före jämförelsestörande poster uppgick till 13,4% (12,9%). EBITDA uppgick till 56,6 MSEK (53,1), en ökning med 6,6%. EBITDA-marginalen uppgick till 12,5% (12,0%). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 32,7 […]


2020-05-20 - Regulatorisk information

Delårsrapport januari – mars 2020

Första kvartalet, januari – mars 2020 Nettoomsättningen uppgick till 387,8 MSEK (445,6), en minskning med 13,0%.  EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 48,5 MSEK (49,8), en minskning med 2,5%. EBITDA-marginalen före jämförelsestörande poster ökade till 12,5% (11,2%).  EBITDA uppgick till 45,3 MSEK (48,0), en minskning med 5,7%. EBITDA-marginalen ökade till 11,7% (10,8%). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick […]


2020-05-19 - Regulatorisk information

Kommuniké från årsstämma i Bellman Group

Årsstämma i Bellman Group AB (publ) den 19 maj 2020. Årsstämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019. Stämman beslöt att till förfogande stående vinstmedel 333 936 710 kronor ska balanseras i ny räkning. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma omvaldes […]


2020-04-27 - Regulatorisk information

Bellman Group offentliggör årsredovisning för 2019

Bellman Groups årsredovisning för verksamhetsåret 2019 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbsida, www.bellmangroup.se. För mer information, kontakta: Håkan Lind, VD hakan.lind@bellmangroup.se, +46 (0)70 669 80 28 Roger Axelsson, CFO roger.axelsson@bellmangroup.se, +46 (0)70 874 50 41 Pia Rosin, IR- och kommunikationschef pia.rosin@bellmangroup.se, +46 (0)70 971 12 70 Denna information är sådan information som Bellman […]


Prenumerera

Ange din e-postadress om du vill prenumerera på pressmedelanden och rapporter från Bellman Group.