Regulatorisk information

2020-05-19 - Regulatorisk information

Kommuniké från årsstämma i Bellman Group

Årsstämma i Bellman Group AB (publ) den 19 maj 2020. Årsstämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019. Stämman beslöt att till förfogande stående vinstmedel 333 936 710 kronor ska balanseras i ny räkning. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma omvaldes […]


2020-04-27 - Regulatorisk information

Bellman Group offentliggör årsredovisning för 2019

Bellman Groups årsredovisning för verksamhetsåret 2019 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbsida, www.bellmangroup.se. För mer information, kontakta: Håkan Lind, VD hakan.lind@bellmangroup.se, +46 (0)70 669 80 28 Roger Axelsson, CFO roger.axelsson@bellmangroup.se, +46 (0)70 874 50 41 Pia Rosin, IR- och kommunikationschef pia.rosin@bellmangroup.se, +46 (0)70 971 12 70 Denna information är sådan information som Bellman […]


2020-03-06 - Regulatorisk information

Bellman Group förvärvar SÅCAB

Bellman Group AB har idag slutfört förvärv av SÅCAB Åkericentral AB (SÅCAB). SÅCAB förmedlar fordon och maskiner till alla typer av schakter med transporter inom bygg- och anläggningsbranschen samt bedriver återvinningsverksamhet söder om Stockholm. Genom förvärvet utökar Bellman Group sin kapacitet i Stockholmsregionen, samt får tillgång till en egen återvinningsanläggning vilket är strategiskt viktigt. Bellman […]


2020-02-21 - Regulatorisk information

Bokslutskommuniké 2019

Fjärde kvartalet, oktober – december 2019 Nettoomsättningen ökade med 9% till 432 MSEK (395). EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 15% till 46 MSEK (40), med en marginal på 10,6% (10,1%).  EBITDA ökade med 16% till 42 MSEK (36), med en marginal på 9,7% (9,1%). Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1% till 20 MSEK (20) med […]


2019-11-29 - Regulatorisk information

Delårsrapport januari – september 2019

TREDJE KVARTALET 2019 Nettoomsättningen ökade med 46% till 437 MSEK (301). Periodens EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 105% till 62 MSEK (30), med en rörelsemarginal på 14,1% (10,0%). EBITDA efter jämförelsestörande poster ökade med 102% till 59 MSEK (29), med en rörelsemarginal på 13,4% (9,7%). Rörelseresultatet ökade med 133% till 38 MSEK (16) med […]


2019-10-16 - Regulatorisk information

Nya ledamöter stärker Bellman Groups styrelse

Onsdagen den 16 oktober hölls extra bolagsstämma i Bellman Group AB varvid två nya ledamöter valdes in i styrelsen, Anne-Lie Lind och Charlotte Hybinette. De tillför bland annat styrelsen ytterligare erfarenhet av börsnoterade bolag. Anne-Lie Lind, född 1971, är civilingenjör och arbetar som distriktschef på Eltel Networks Infranet AB i västra Sverige. Hon är styrelseledamot […]


Prenumerera

Ange din e-postadress om du vill prenumerera på pressmedelanden och rapporter från Bellman Group.