Regulatorisk information

2020-03-06 - Regulatorisk information

Bellman Group förvärvar SÅCAB

Bellman Group AB har idag slutfört förvärv av SÅCAB Åkericentral AB (SÅCAB). SÅCAB förmedlar fordon och maskiner till alla typer av schakter med transporter inom bygg- och anläggningsbranschen samt bedriver återvinningsverksamhet söder om Stockholm. Genom förvärvet utökar Bellman Group sin kapacitet i Stockholmsregionen, samt får tillgång till en egen återvinningsanläggning vilket är strategiskt viktigt. Bellman […]


2020-02-21 - Regulatorisk information

Bokslutskommuniké 2019

Fjärde kvartalet, oktober – december 2019 Nettoomsättningen ökade med 9% till 432 MSEK (395). EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 15% till 46 MSEK (40), med en marginal på 10,6% (10,1%).  EBITDA ökade med 16% till 42 MSEK (36), med en marginal på 9,7% (9,1%). Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1% till 20 MSEK (20) med […]


2019-11-29 - Regulatorisk information

Delårsrapport januari – september 2019

TREDJE KVARTALET 2019 Nettoomsättningen ökade med 46% till 437 MSEK (301). Periodens EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 105% till 62 MSEK (30), med en rörelsemarginal på 14,1% (10,0%). EBITDA efter jämförelsestörande poster ökade med 102% till 59 MSEK (29), med en rörelsemarginal på 13,4% (9,7%). Rörelseresultatet ökade med 133% till 38 MSEK (16) med […]


2019-10-16 - Regulatorisk information

Nya ledamöter stärker Bellman Groups styrelse

Onsdagen den 16 oktober hölls extra bolagsstämma i Bellman Group AB varvid två nya ledamöter valdes in i styrelsen, Anne-Lie Lind och Charlotte Hybinette. De tillför bland annat styrelsen ytterligare erfarenhet av börsnoterade bolag. Anne-Lie Lind, född 1971, är civilingenjör och arbetar som distriktschef på Eltel Networks Infranet AB i västra Sverige. Hon är styrelseledamot […]


2019-08-29 - Regulatorisk information

Delårsrapport januari – juni 2019

ANDRA KVARTALET Nettoomsättningen ökade med 114% till 441 MSEK (206). Periodens EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 215% till 57 MSEK (18). EBITDA efter jämförelsestörande poster uppgick till 53 MSEK (13), med en rörelsemarginal på 12,0% (6,3%). Rörelseresultatet uppgick till 32 MSEK (6) med en rörelsemarginal på 7,3% (3,1%). Resultat per aktie före och efter […]


2019-05-30 - Regulatorisk information

PRESSMEDDELANDE 30 MAJ 2019 DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2019

JANUARI – MARS 2019 Nettoomsättningen ökade med 135,6 % till 445,6 MSEK (189,2). Genom att inkludera VSM och Samgräv för perioden januari – mars 2018 och Samgräv för perioden januari 2019 ökar proformaintäkterna** med 36,5 % eller 125,5 MSEK, fördelat på VSM 90,4 MSEK, Bellmans 32,4 MSEK, MST 6,6 MSEK och Samgräv 16,9 MSEK. Periodens […]


Prenumerera

Ange din e-postadress om du vill prenumerera på pressmedelanden och rapporter från Bellman Group.