Icke regulatorisk information

2021-09-08 - Icke regulatorisk information

Bellman Group ledande på marknaden – tack vare samarbete mellan dotterbolagen

Familj, entreprenörskap och hållbarhet – så beskrivs Bellman Group av både Magnus Persson, vice VD och COO för Bellman Group och Mathias Cederblad, VD för Samgräv. Trots ett omtumlande och händelserikt år har koncernens driv och interna styrka aldrig varit bristfällig. Det goda samarbetet bolagen emellan, den entreprenöriella andan och viljan att arbeta med hållbara […]


2021-06-22 - Icke regulatorisk information

SÅCAB har producerat en återvunnen jord från intippade jordmassor

En återvunnen jord är en bra jord – det menar åtminstone jordentreprenören Svante Smeds. Tillsammans med Janne Pagén har Svante tagit fram recepten på en återvunnen jord från intippade jordmassor på SÅCABs återvinningsanläggning i Fors. VSM, Bellmans Åkeri och SÅCAB är samtliga involverade i projektet med jordarna. Verksamhetschef på SÅCAB Janne Pagén, är insatt i […]


2021-04-07 - Icke regulatorisk information

Bellman Group förstärker inom kommunikation och hållbarhet på koncernnivå

Pernilla Enkler har rekryterats till en ny tjänst som Kommunikations- och Hållbarhetschef inom Bellman Group. Pernilla kommer ingå i koncernledningen och får det övergripande ansvaret att vidareutveckla, strukturera och driva kommunikations- och hållbarhetsarbetet inom gruppen. Pernilla har lång erfarenhet inom både kommunikation och hållbarhet från olika branscher och bland annat inom bygg- och fastighetsbranschen. Hon […]


2021-01-18 - Icke regulatorisk information

Bellman Group slutför förvärvet av Ivarssons Entreprenad

Bellman Group AB (”Bellman Group”) har i dag slutfört det förvärv av Ivarssons Entreprenad i Göteborg AB (”Ivarssons Entreprenad”) som meddelades den 11 december 2020. Bellman Group ingick den 11 december 2020 ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Ivarssons Entreprenad, ett mark- och anläggningsföretag som verkar i huvudsak i Göteborgsregionen. Hela det kontanta […]


2020-12-16 - Icke regulatorisk information

Bellman Group förvärvar Losshållningsbolaget

Bellman Group AB (”Bellman Group”) förvärvar Losshållningsbolaget i Sverige AB (”Losshållningsbolaget”) med verksamhet inom bergtäkt och anläggningsbranschen. Losshållningsbolaget verkar brett i södra och mellersta Sverige och har sin huvudsakliga verksamhet inom sprängning i bergtäkter samt kompletterande entreprenadverksamhet. Omsättningen förväntas uppgå till omkring 30 MSEK för verksamhetsåret 2020 och bolaget sysselsätter idag cirka 10 medarbetare som […]


2020-07-02 - Icke regulatorisk information

Bellman Group satsar för framtiden – investerar i 27 nya maskiner

Satsningarna på infrastruktur i Sverige fortsätter och Bellman Group ser positivt på framtiden. Därför har bolaget beslutat förnya och utöka maskinparken med 27 Caterpillar-maskiner från Zeppelin Sverige. Arbetsmiljö, miljöpåverkan och säkerhet har varit avgörande i valet av maskiner. Bellman Group och dotterbolaget VSM har visat en stark tillväxt de senaste åren och efterfrågan på koncernens […]


Prenumerera

Ange din e-postadress om du vill prenumerera på pressmedelanden och rapporter från Bellman Group.