Icke regulatorisk information

2020-07-02 - Icke regulatorisk information

Bellman Group satsar för framtiden – investerar i 27 nya maskiner

Satsningarna på infrastruktur i Sverige fortsätter och Bellman Group ser positivt på framtiden. Därför har bolaget beslutat förnya och utöka maskinparken med 27 Caterpillar-maskiner från Zeppelin Sverige. Arbetsmiljö, miljöpåverkan och säkerhet har varit avgörande i valet av maskiner. Bellman Group och dotterbolaget VSM har visat en stark tillväxt de senaste åren och efterfrågan på koncernens […]


2020-06-09 - Icke regulatorisk information

VSM lastar ur Varbergstunneln

Trafikverket bygger ut Västkustbanan från Göteborg till Lund med dubbelspår och tunnel under Varberg centrum. VSM Entreprenad, som är en del av Bellman Group, har kontrakterats av Implenia att sköta utlastningen av 1,3 miljoner ton berg ur tunneln. Projektet förväntas pågå under tre år och för att minimera störningarna genomförs projektet nattetid. Bellman Groups dotterbolag […]


2019-06-13 - Icke regulatorisk information

Ny VD på Samgräv

Samgräv AB, ett helägt dotterbolag till Bellman Group, har utsett Mathias Cederblad till ny VD. Han kommer också att ingå i Bellman Groups koncernledning. Mathias Cederblad tillträdde positionen som VD i Samgräv den 20 maj och efterträdde Marie Franzén-Hansson som kvarstår i bolaget som ekonomichef. Mathias är ingenjör och har bland annat arbetat inom högriskkemikalieindustrin […]


2019-02-12 - Icke regulatorisk information

Bellman Group genomför en intern omstrukturering för att förenkla sin legala koncernstruktur

Bellman Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Bellman Group”) har påbörjat vissa koncerninterna transaktioner för att förenkla gruppens koncernstruktur. Efter omstruktureringen kommer gruppen fortsatt bestå av fyra varumärken, Uppländska Berg, Bellmans, VSM och Samgräv. Efter den interna omstruktureringen kommer Bolaget att ha fyra direktägda dotterbolag: Bellmans Åkeri & Entreprenad AB, Uppländska Bergborrnings Aktiebolaget, VSM Entreprenad AB […]


2017-08-08 - Icke regulatorisk information

BMST Intressenter AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivning och har ansökt om notering av sina obligationer på Nasdaq First North

Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zealand, Singapore, Sydafrika, Schweiz eller i USA eller i någon annan jurisdiktion där sådan distribution kan vara förbjuden eller föremål för legala restriktioner. BMST Intressenter AB (publ) (”Bolaget” eller ”BMST Intressenter”) offentliggör en bolagsbeskrivning och har ansökt om […]


Prenumerera

Ange din e-postadress om du vill prenumerera på pressmedelanden och rapporter från Bellman Group.