Bellmans Åkeri & Entreprenad

Stockholm växer såväl genom infrastruktursatsningar som byggen av kommersiella fastigheter och bostäder. Oavsett om det handlar om Förbifart Stockholm, Slussen-bygget mitt i city eller ett bostadsbygge krävs att byggmassor flyttas till eller från projekten. Detta ska ske så optimalt som möjligt ur entreprenörens perspektiv, samtidigt som hänsyn tas till boende i närheten, trafiksituationen och, inte minst, miljön.

Bellmans Åkeri är verksamt inom maskin- och transportförmedling och sysselsätter cirka 500 olika typer av fordon dagligen, varav ungefär 10 procent är egna fordon och övriga tillhör kontrakterade underentreprenörer. Verksamheten är koncentrerad till Storstockholm och drygt 60 procent av omsättningen är relaterad till infrastrukturprojekt. En av Bellmans Åkeris konkurrensfördelar är att företaget har ett brett nätverk av åkare och maskinägare vilket gör att de kan vara flexibla och lyhörda för kundernas behov.

Bellmans Åkeri har under lång tid satsat mycket på teknik, miljö och kvalitet. Företaget certifierades enligt ISO 9001 och 14001 så tidigt som år 2000 och för att klara kunders krav på emissionsrapporter, helautomatiska orderflöden, kvalitetsuppföljning med mera så utrustas alla bilar med fordonsdatorer och appar kopplade till ordersystem, fakturering m.m.

Läs mer på bellmans.se