Börje Holmgrens Åkeri

Börje Holmgrens Åkeri AB som startade sin verksamhet 1988 är ett företag med bas i Björklinge utanför Uppsala som utför alla typer av markentreprenader inom väg, grundläggning, vatten, avlopp och dränering. Bolaget är främst verksamt i Mälardalen, från Gävle i norr till norra Storstockholm med omnejd.

Läs mer på borjeholmgrensakeri.se