Samgräv

Samgräv förser stora projekt i Göteborgsregionen, till exempel Västlänken, med produkter och tjänster inom massa och materialhantering. Samgräv driver egna inerta deponier, markförädling, återvinningsanläggningar och bergtäkter samt förmedlar transport- och maskintjänster.

En av Samgrävs konkurrensfördelar är att bolaget äger egna deponier och återvinningsanläggningar i anslutning till varandra, samt erbjuder maskin- och transportförmedling. Detta skapar miljövänliga och kostnadseffektiva helhetslösningar för kunderna då transportvägarna kortas och koldioxidutsläppen därmed minskar.

Samgräv erbjuder allt från berg, grus, jord, och kross till container, lastväxlarflak, maskiner och snö.

Bolaget är sedan 2020 certifierat enligt ISO 14001, 9001 och 45001.

Läs mer på samgrav.se