Anne-Lie Lind

Anne-Lie Lind

Ledamot sedan 2019

Född: 1971
Utbildning: Civilingenjör maskinteknik
Nuvarande uppdrag: Logistikdirektör Tamro AB. Styrelseledamot i Bulten AB och Mio AB.
Tidigare arbetslivserfarenhet: Vice President Camfil Power Systems
Europe & Middle East, VD AkkaFRAKT och olika ledande befattningar inom
SKF, Volvo och Tetra Pak.
Aktieinnehav i Bellman Group: