Björn Andersson

Björn Andersson

Ordförande sedan 2018 och ledamot sedan 2017

Född: 1959
Utbildning: Civilekonom
Nuvarande uppdrag: Senior partner i Neuman & Nydahl, Awiwo AB (styrelseordförande), Portendo Standoff Detection AB (styrelseordförande) och VD och styrelseledamot i Derigo Rådgivning AB.
Tidigare arbetslivserfarenhet: VD Oden anläggningsentreprenad (STRABAG Sverige), CFO NCC och ledande befattningar inom Shell.
Aktieinnehav i Bellman Group: 19 446 aktier via bolag.