Håkan Lind

Håkan Lind

Ledamot och VD sedan 2017

Född: 1963
Utbildning: Gymnasium
Arbetslivserfarenhet: Arbetande styrelseordförande Bellmans Åkeri AB, VD och Koncernchef Foria AB, VD Såab AB.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Grundab Fastigheter i
Stockholm och Hasseludd Holding AB.
Aktieinnehav i Bellman Group: 62 169 aktier (indirekt innehav).