Magnus Persson

Magnus Persson

Vice VD och COO

Född: 1969
Utbildning: Ingenjör, väg och anläggningsteknik.
Arbetslivserfarenhet: Olika befattningar inom Skanska under perioden 1989 – 2000. Ägare, VD och vVD i VSM Entreprenad AB sedan 2001.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i ME, Maskinentreprenörerna.
Aktieinnehav i Bellman Group: 63 200 aktier (indirekt ägande).