Ingalill Östman

Ingalill Östman

Ledamot sedan 2018

Född: 1956
Utbildning: Civilingenjör maskinteknik
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Allgon AB, Länsförsäkringar
Göteborg och Bohuslän samt i StyrelseAkademin Västsverige.
Tidigare arbetslivserfarenhet: Kommunikationsdirektör Castellum,
kommunikationsdirektör SKF och kommunikationsdirektör ABB Sverige
samt Nordeuropa.
Aktieinnehav i Bellman Group: