Martin Nilsson

Ledarmot sedan 2021

Född:
Utbildning:
Nuvarande uppdrag:
Tidigare arbetslivserfarenhet:
Aktieinnehav i Bellman Group: