Whistleblowing

Bellman Group har nolltolerans mot korruption. Diskriminering, trakasserier, brott och miljööverträdelser ska aldrig förekomma. Likabehandling av leverantörer och god affärsetik är centralt.


Vill du rapportera något som verkar konstigt eller har du sett något som inte verkade gå rätt till? 
Använd formuläret till höger. Du kan självklart vara anonym.

Rapportera något som verkar konstigt