Etik & efterlevnad

För Bellman Group är det av yttersta vikt att alla medarbetare har kunskap om koncernens gemensamma mål och de etiska principer verksamheten utgår ifrån. Detta gäller såväl för arbete inom koncernen som i kontakter med externa parter. Koncernens framgång baseras på medarbetarnas förmåga att bygga starka och långsiktiga relationer med kunder och underentreprenörer. Bellman Group tar avstånd från alla former av korruption och bedrägerier samt eftersträvar öppenhet, integritet och ärlighet i hela verksamheten. Mänskliga rättigheter och sunda arbetsförhållanden är en självklarhet.

Läs mer om mål och uppfyllnad i vår Hållbarhetsredovisning 2022.