Etik & efterlevnad

Bellman Group värderar upprätthållandet av mänskliga rättigheter och sunda arbetsförhållanden högt. Koncernens framgång baseras på medarbetarnas förmåga att bygga starka och långsiktiga relationer med kunder och underentreprenörer. För Bellman Group är det av yttersta vikt att alla medarbetare har en tydlig uppfattning om koncernens gemensamma mål och de etiska principer verksamheten utgår från. Detta gäller såväl för arbete inom koncernen som i kontakter med externa parter. Bellman Group tar avstånd från alla former av korruption och bedrägerier samt eftersträvar öppenhet, integritet och ärlighet i hela verksamheten.

Läs mer om mål och uppfyllnad i vår Hållbarhetsrapport 2021.