Om Bellman Group

Välkommen till Bellman Group

Bellman Group har ett heltäckande erbjudande inom bergsprängning, schaktning, transport och masshantering. Det breda erbjudandet är attraktivt för kunderna och samarbetet mellan dotterbolagen möjliggör merförsäljning. Koncernen har en uttalad förvärvsstrategi och söker efter verksamheter inom kompletterande segment eller geografiska tillväxtområden.

Koncernen har huvudkontor i Solna och sysselsätter cirka 400 anställda och 800 underentreprenörer. Under 2019 omsatte koncernen 1,9 miljarder kronor.

Vår historia

Bellman Group grundades 2017 genom sammanslagning av Uppländska Berg och Bellmans Åkeri & Entreprenad. 2018 förvärvades VSM Entreprenad, 2019 förvärvades Samgräv och 2020 förvärvades SÅCAB.

Bellmans Åkeri & Entreprenad

Bellmans Åkeri är verksamt inom maskin- och transportförmedling och sysselsätter ca. 500 olika typer av fordon dagligen. Företaget grundades 1972 och är verksamt i Storstockholm.

Samgräv

Samgräv erbjuder maskin- och transportförmedling samt andra produkter och tjänster inom massa och materialhantering. Företaget grundades 2011 och är verksamt i Västsverige.

Uppländska Bergborrnings

Uppländska utför arbeten inom bergsborrning, sprängning, vajersågning och bergspräckning. Företaget grundades 1972 och utför arbeten i hela Sverige, men huvudkontoret finns i Norrtälje.

VSM Entreprenad

VSM är ett entreprenadmaskinsföretag med verksamhet i främst Sverige och Norge. Företaget grundades 1972 och utför schaktarbeten som kräver maskiner som är för stora för att gå på allmän väg.

SÅCAB Åkericentral

SÅCAB utför alla typer av schakter med transporter inom bygg- och anläggningsbranschen samt äger en deponi i Stockholmsområdet. Företaget grundades 1977 och är främst verksamt i Stockholm.