Om Bellman Group

Välkommen till Bellman Group

Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige. Under 2021 omsatte koncernen 2,9 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, har cirka 600 anställda och omkring 1300 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi.

Vision

Det enkla, mest hållbara och kompletta valet för våra kunder.

Mission

Vi gör det möjligt att bygga hållbart och cirkulärt.

Affärsidé

Vi är den självklara partnern för cirkulär masshantering. Med expertis från sprängning och schakt till transport och hantering av massor, möjliggör vi resurseffektiva och hållbara projekt för våra kunder.

Vår historia

Bellman Group bildades 2017 genom sammanslagning av Uppländska Berg och Bellmans Åkeri & Entreprenad.