Hälsa & säkerhet

För att säkerställa rekrytering av kompetenta medarbetare krävs att Bellman Group och dess dotterbolag uppfattas som en attraktiv arbetsgivare där hälsa, säkerhet och en god arbetsmiljö alltid är högsta prioritet. För att främja en god företagskultur satsar koncernen bland annat på ledarskapsutbildning, trivsel och vidareutbildning.

Läs mer om mål och uppfyllnad i vår Hållbarhetsredovisning 2022.