Hälsa & säkerhet

För varaktig framgång krävs att Bellman Group och dess dotterbolag uppfattas som en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna mår bra, erbjuds en miljö utan olyckor och kan utvecklas. En god företagskultur bäddar för trivsel, goda relationer, låg personalomsättning, låg sjukfrånvaro, jämlikhet och mångfald.

Läs mer om mål och uppfyllnad i vår Hållbarhetsrapport 2021.