Ivarssons Entreprenad

Ivarssons Entreprenad är ett mark-och anläggningsföretag som verkar i Syd- och Mellansverige. Ivarssons utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten och är även specialiserade inom områden såsom djupa schakter och marinrelaterade uppdrag med fokus på stabilitetshöjande åtgärder och erosionsskydd.

Förutom mark- och anläggningsarbeten driver Ivarssons marina entreprenader i sjö och hav. Bolaget erbjuder en helhetslösning med egen transport och komplett utrustning så som pråmar, långgrävare och miljöskopor för minskad grumlighet samt saneringsarbeten. Ivarssons Entreprenad är specialiserade inom marinrelaterade arbeten på uppdrag såsom muddring, erosionsskydd och tryckbankar.

Maskinparken innehåller ett 50-tal band- och hjulmaskiner med varierad räckvidd, många av dem med räckvidder upp till 22 meters längd och 30 meters djup. Ivarssons Entreprenad kan också erbjuda bredbandade maskiner för grävning på ytor med lägre bärighet.

Läs mer på ivarssonsentreprenad.se