Norrvidinge

Norrvidinge tillhandahåller transport- och maskintjänster samt anläggningsmaterial i Södra Sverige. Norrvidinge utför alla typer av uppdrag inom anläggningslogistik och entreprenad. Fordonsflottan är stor och varierande för att kunna tillgodose kundens behov.

Norrvidinge sysselsätter cirka 300 fordon dagligen, varav cirka 20 procent är egna fordon och resten tillhör kontrakterade underentreprenörer. Verksamhetens geografiska områden utgörs av Skåne, Blekinge, Småland och Halland. I Halland verkar Norrvidinge under varumärket och dotterbolaget EliaExpress.

Norrvidinge driver flertalet miljöanläggningar i Skåne, Blekinge och Halland under varumärket Sortab Recycling. På miljöanläggningarna ges bland annat möjlighet till krossning och siktning för framtagning av grus-, berg- och jordmaterial i olika fraktioner. Med hållbar återvinning av bygg- och anläggningsmaterial sparar vi energi och minskar vårt beroende av värdefulla naturresurser.

Norrvidinge verkar med ambitionen om att vara en hållbar och kostnadseffektiv partner.

Läs mer på norrvidinge.se