SÅCAB Åkericentral

SÅCAB förmedlar fordon och maskiner till alla typer av schakter med transporter inom bygg- och anläggningsbranschen samt äger en deponi söder om Stockholm.

Företaget förvärvades av Bellman Group i mars 2020. Företaget utför alla typer av grovtransporter och schakter för bygg- och anläggningsbranschen, inklusive asfaltstransporter och marksaneringar. Verksamheten är koncentrerad till Storstockholm och SÅCAB förfogar över 100 enheter bestående av entreprenadmaskiner och lastbilar.

En viktig konkurrensfördel är att SÅCAB äger en deponi söder om Stockholm som tar emot och hanterar inerta (rena) schaktmassor som kan återvinnas i andra projekt. Att ha tillgång till en deponi i Stockholmsområdet gör att Bellman Group kan korta transporter av massor till och från byggprojekt, vilket både är lönsamt och miljövänligt.

Läs mer på sacab.se