Uppländska Bergborrnings

Vid de flesta infrastrukturprojekt eller byggen i Sverige så finns det berg och sten i vägen. Oavsett om det handlar om att spränga bort stora bergmassor för att göra plats för en vindkraftspark eller att sänka bottenvåningen på Nationalmuseum flera meter genom sprängning och borrning inuti museibyggnaden så har Uppländska kompetensen att utföra det.

Uppländska har drygt 60 maskiner, varav ca 10 tillhör underentreprenörer, som utför arbeten i hela Sverige. Ungefär en tredjedel av omsättningen är relaterad till infrastruktur och resten till industri, kommersiella fastigheter och bostadsbyggande.

Sprängning och borrning är riskfyllda projekt, inte minst att utföra sprängningsjobb i tätbebyggda områden är krävande. Nyckeln till Uppländskas framgång är kompetens, erfarenhet och kontinuerlig utbildning och utveckling av personalen. Medarbetarna har, beroende på vad de jobbar med, sprängkort och borrkort, maskinförarbevis, utbildning inom ovanjordssprängning, sprängteknik, elektroniska sprängkapslar och så vidare. Allt som krävs för att kunna genomföra kvalificerade bergarbeten på ett tryggt och säkert sätt. Uppländska är certifierade enligt ISO 14001, 9001 och 45001.

Uppländska Berg strävar efter att vara bäst i branschen på tekniskt avancerade arbeten. Det innebär att de ibland ligger före maskinleverantörerna i innovationen som när Uppländska berg själva utvecklade en bullerdämpare för borriggar innan de fanns tillgängliga på marknaden.

Läs mer på upplandskaberg.se