VSM Entreprenad

VSM är ett entreprenadmaskinsföretag med verksamhet i Norden, främst Sverige och Norge. Kunderna är byggbolag som behöver hjälp med olika typer av schaktarbeten som kräver maskiner som är för stora för att gå på allmän väg. Det kan handla om att avtäcka berg, lasta ur tunnlar eller att krossa och schakta stenmassor.

Företaget är huvudsakligen anlitat till infrastrukturprojekt som vägar, järnvägar eller flygfält, exempelvis Västlänken och Förbifart Stockholm. Infrastrukturprojekt står för ca 75 procent av omsättningen. Verksamheten omfattar berg- och grushantering vid stationära och mobila krossanläggningar, schaktentreprenader inom väg, tunnel, anläggning och exploatering samt uthyrning av maskiner med förare. Företaget sysselsätter drygt 300 maskiner varav ca 40 procent tillhör underleverantörer. Utifrån huvudkontoret i Kallhäll drivs också verkstad och fältserviceverksamhet.

VSM etablerade 2021 ett kontor i Göteborg, en satsning som visat sig mycket lyckosam och har lett till flera samarbetsprojekt framför allt på Västlänken.

Maskinerna som används är dumpers, hjullastare, grävmaskiner och bandschaktare. I syfte att kunna transportera maskinerna finns inom VSM-gruppen även Munthers specialtransporter, vilket är ett logistikföretag med maskintrailrar.

Läs mer på vsmentreprenad.se