Västlänken

VSM har i uppdrag av NCC att sköta masshantering vid bygget av Västlänkens dubbelspåriga järnväg för pendel- och regiontåg under centrala Göteborg. Deletapp Centralen omfattar en bro över E6 i öst, nya underjordiska Station Centralen och cirka 2 km anslutande tågtunnel, varav en del går genom berg.

Samarbetat mellan VSM och Samgräv är ett av många exempel där bolagen inom koncernen samartbetar så att kunden som har entreprenaden ska kunna handla upp flera tjänster via en enda kontakt. Bellman Group erbjuder helhetslösningar för markförberedande arbeten och transporter.

Ny teknik för mindre klimatpåverkan

NCC har tillsammans med Volvo utveckloat en digital tjänst för att effektivisera transporter av schaktmassor. Genom att koppla upp lastbilar och grävmaskiner som arbetar för att forsla bort lera, jord och sten, schaktmassor, mot en digital våg kan lastkapaciteten nyttjas maximalt för varje transport som sker i ett byggprojekt. VSM och Samgräv är stolta över att vara del av samarbetet.

Läs med hos NCC.