Hållbarhetsrelaterade policyer

Hållbarhetsrelaterade policyer

Dessa policyer baseras bland annat på nationell lag, branschregler samt FN:s Global Compact och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Bellman Groups styrelse har antagit följande hållbarhetsrelaterade policyer.