Ledning

Ledningsstrukturen i Bellman Group är uppdelad på en koncernledning baserad på regionala affärsområden med fokus på samordning över bolagsgränserna samt en förstärkt koncernledningsgrupp som i tillägg till övriga dotterbolagschefer också består av ansvarig med ett tydligt funktionellt ansvar inom hållbarhet, IT och HR.

I Koncernledningen sitter följande personer:

Magnus Persson

VD

Håkan Lind

Vice VD – Business development

Roger Axelsson

CFO

Helena Stångberg

tf. Kommunikationschef

Dick Örn

AO Öst
VD Bellmans & SÅCAB

Mathias Cederblad

AO Väst
VD Samgräv

Johan Beermann

AO Syd
VD Norrvidinge

Förstärkt koncernledningsgrupp

Gabriella Fällman

CIO

Pernilla Enkler

Hållbarhetschef

Angelica Lagerberg

HR-chef

Thomas Johansson

VD Uppländska

Staffan Haglund

VD VSM

Tobias Fåll

VD Ivarssons