Ledning

Ledningsstrukturen i Bellman Group är uppdelad på en koncernledning baserad på regionala affärsområden med fokus på samordning över bolagsgränserna samt en förstärkt koncernledningsgrupp som i tillägg till övriga dotterbolagschefer också består av ansvarig med ett tydligt funktionellt ansvar inom IT och HR.

I Koncernledningen sitter följande personer:

Magnus Persson

VD

Håkan Lind

Vice VD – Business development

Roger Axelsson

CFO

Charlotte Kjellmert

Kommunikations- och hållbarhetschef

Dick Örn

AO Öst

Mathias Cederblad

AO Väst
VD Samgräv

Johan Beermann

AO Syd
VD Norrvidinge

Michael Jansson

AO Norr

Förstärkt koncernledningsgrupp

Gabriella Fällman

CIO

Angelica Lagerberg

HR-chef

Thomas Johansson

VD Uppländska

Staffan Haglund

VD VSM

Tobias Fåll

VD Ivarssons

David Rhudin

VD Norrvidinge och EliaExpress

Tony Persson

VD Bellmans och SÅCAB

Stefan Holmgren

VD Holmgrens