Bellman Group har upprättat ett tilläggsprospekt i tillägg till det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 8 maj 2018 avseende notering av Bolagets obligationer med ISIN SE0009889553. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av den emission av ytterligare obligationer om 280 miljoner kronor och de ändringar som i samband därmed gjordes i obligationsvillkoren, däribland en ökning av det totala maximala rambeloppet för obligationslånet till 600 miljoner kronor, som meddelades genom pressmeddelanden den 14 juni 2018 respektive den 29 juni 2018.

Tilläggsprospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.bellmangroup.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

Bolaget avser att, i enlighet med obligationsvillkoren, ansöka om notering av de nya obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första noteringsdag på Nasdaq Stockholm beräknas bli omkring den 13 juli 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roger Axelsson, CFO och kommunikationschef, +46 (0) 70 874 50 41, roger@bellmans.se

Om denna information:
Denna information offentliggjordes klockan 14.00 den 11 juli 2018.