Förvärv

Bellman Groups strategi är att växa både organiskt och genom förvärv av etablerade och lönsamma företag som kompletterar koncernens erbjudande till bygg- och anläggningsföretag. Intäktssynergier, snarare än kostnadssynergier, är ett kriterium.