Förvärv

Bellman Groups strategi är att växa både organiskt och genom förvärv av etablerade och lönsamma företag som kompletterar koncernens erbjudande till bygg- och anläggningsföretag. Intäktssynergier, snarare än kostnadssynergier, är ett kriterium.


Norrvidinge Lastbilscentral AB. Förvärvades 21 april 2021

Ivarssons Entreprenad i Göteborg AB. Förvärvades 18 januari 2021

SÅCAB Åkericentral AB. Förvärvades 6 mars 2020

Samgräv Holding AB. Förvärvades 31 januari 2019

VSM Entreprenad AB. Förvärvades 17 juli 2018

Bellmans Åkeri & Entreprenad AB. Förvärvades 1 juli 2017

Uppländska Bergborrnings AB
(dåvarande Modern Sprängteknik i Norden AB). Förvärvades 1 juli 2017