Förvärv

Bellman Groups strategi är att växa både organiskt och genom förvärv av etablerade och lönsamma företag som kompletterar koncernens erbjudande till bygg- och anläggningsföretag. Intäktssynergier, snarare
än kostnadssynergier, är ett kriterium.

Ivarssons Entreprenad i Göteborg AB Förvärvades 18 januari 2021

SÅCAB Åkericentral AB
Förvärvades 6 mars 2020

Samgräv Holding AB
Förvärvades 31 januari 2019

VSM Entreprenad AB
Förvärvades 17 juli 2018

Bellmans Åkeri & Entreprenad AB
Förvärvades 1 juli 2017

Uppländska Bergborrnings AB
(dåvarande Modern Sprängteknik i Norden AB)
Förvärvades 1 juli 2017