Satsningarna på infrastruktur i Sverige fortsätter och Bellman Group ser positivt på framtiden. Därför har bolaget beslutat förnya och utöka maskinparken med 27 Caterpillar-maskiner från Zeppelin Sverige. Arbetsmiljö, miljöpåverkan och säkerhet har varit avgörande i valet av maskiner.

Bellman Group och dotterbolaget VSM har visat en stark tillväxt de senaste åren och efterfrågan på koncernens tjänster är fortsatt god. Nära 60% av omsättningen kommer från infrastruktur, ett marknadssegment som förväntas fortsätta växa.  

”Västlänken, Västkustbanan, Slussen, Sälens Flygplats och Ostlänken är bara några exempel på de spännande infrastruktursatsningar som görs i Sverige. Bellman Group är delaktig i denna utveckling genom att våra tjänster inom sprängning, schaktning och transporter gör det möjligt att bygga. Corona-pandemin har drabbat samhället på många olika vis, men nu är det tid att våga satsa för framtiden och beslutsfattarna är väl medvetna om att investeringar i t.ex. spårbunden trafik ger både jobb och miljövinster,” säger Håkan Lind, VD Bellman Group.

Bellman Group strävar efter att vara en hållbar leverantör till bygg- och anläggningsbranschen och till koncernens prioriterade områden hör bl.a. en god arbetsmiljö och minskad klimatpåverkan. Dotterbolaget VSM Entreprenad har tecknat avtal med Zeppelin Sverige om att investera i 27 Caterpillar-maskiner, varav 13 hjullastare, 10 grävmaskiner och fyra dumprar. 

”Viktiga faktorer för oss har varit att välja maskiner med låg bränsleförbrukning, låga utsläppsnivåer och som är ledande ur ett säkerhets- och arbetsmiljöperspektiv. Caterpillar har kommit långt i utvecklingen med allt från tekniska lösningar och drivlinor till säkerhetssystem och förarmiljöer. Moderna, effektiva och fräscha maskiner attraherar dessutom förare och det är viktigt för oss,” säger Staffan Haglund, VD VSM Entreprenad.

”Bellman Group har inte slagit av på takten under det första halvåret, utan vi har t.o.m. ökat personalstyrkan. Nu är vår förhoppning att politikerna ska se möjligheterna med att snabba på förnyelsen och utbyggnaden av infrastruktur i Sverige, för miljöns och ekonomins skull. När det händer är vi redo att välkomna fler medarbetare till Bellman Group,” avslutar Håkan Lind.

För mer information, kontakta:
Håkan Lind, VD Bellman Group
hakan.lind@bellmangroup.se, +46 (0)70 669 80 28

Staffan Haglund, VD VSM Entreprenad
staffan.haglund@vsmgruppen.se, +46 (0)70 397 57 17

Pia Rosin, IR- och kommunikationschef
pia.rosin@bellmangroup.se, +46 (0)70 971 12 70

Om Bellman Group
Bellman Group är moderbolag i en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionerna. Koncernen består av Bellmans som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag, Uppländska som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten med större maskiner, Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och har egna deponier i Göteborgsregionen samt SÅCAB som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag med egen deponi i södra Stockholm.

Under 2019 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, har cirka 400 anställda och 900 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligationer är noterade på Nasdaq Stockholm. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi.

Läs mer på www.bellmangroup.se