Bellman Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Bellman Group”) utökar sitt utestående obligationslån (ISIN: SE0009889553) med 100 miljoner kronor. De nya obligationerna kommer att emitteras till 99 procent av det nominella värdet.

Efter emissionen kommer bolagets totala utestående obligationslån att uppgå till 600 miljoner kronor, vilket motsvarar det totala rambeloppet för obligationslånet. Obligationslånet är noterat på Nasdaq Stockholm och Bolaget kommer även att ansöka om notering av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholm.

Likviddag för de nya obligationerna beräknas att bli den 25 januari 2019. Emissionslikviden kommer främst att användas till att finansiera Bolagets förvärv av samtliga aktier i Samgräv Holding AB och indirekt dess dotterbolag, som meddelats av Bolaget genom pressmeddelande den 13 december 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roger Axelsson, CFO och kommunikationschef, Bellman Group, +46 (0) 70 874 50 41, roger@bellmans.se

Håkan Lind, VD, Bellman Group, +46 (0) 70 669 80 28, hakan@bellmans.se

Om denna information:
Denna information är sådan information som Bellman Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Bolagets VD, för offentliggörande klockan 16:30 CET den 16 januari 2019.

Om Bellman Group
Bellman Group AB består av Bellmans Åkeri & Entreprenad AB och Grundab Entreprenader i Stockholm AB, som är transportföretag, Modern Sprängteknik i Norden AB med dotterföretagen Uppländska Bergkrossnings AB, Uppländska Bergborrnings AB och Sprängarbeten i Trönödal AB, som utför sprängarbeten, samt VSM entreprenad AB med dotterföretagen VSM AS, Munthers Specialtransporter AB och VSM Rental AB, som är entreprenadmaskinföretag. Gruppens nettoförsäljning för räkenskapsåret 2017, beräknat pro forma inklusive samtliga ovanstående bolag uppgick till 1 353 miljoner kronor och justerad EBITDA för samma period, beräknad pro forma inklusive samtliga ovanstående bolag, uppgick till 155 miljoner kronor. Gruppen har ca 360 anställda och sysselsätter ca 500 underleverantörer.