Den extra bolagsstämman valde Christina Ragsten och Ingalill Östman till nya ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Robin Karlssons uppdrag som styrelseledamot upphörde. I samband med styrelseförändringen tar Björn Andersson över rollen som styrelsens ordförande.

Bolagets styrelse består således av Björn Andersson (ordförande), Christina Ragsten (nyval), Ingalill Östman (nyval), Håkan Lind och Per Nordlander.

Förändringen av styrelsen syftar till att stärka Bolagets kompetens och erfarenhet för att möta de krav som kommer att ställas på Bellman Group i dess kommande utveckling.

Christina Ragsten har erfarenhet från ledande befattningar i Nordea samt som chef, departementsråd, för enheten för de statliga bolagen. Idag sitter hon förutom i Bellman Groups styrelse också i styrelsen för Naventi Fonder AB (ordförande) samt i Forex Bank AB. Tidigare styrelseuppdrag består bl.a. av HIQ International AB, SBAB, Vasakronan AB och Posten AB.

Ingalill Östman har erfarenhet från en rad företagsledande befattningar, senast inom Castellum och dessförinnan SKF och ABB. Idag sitter hon förutom i Bellman Groups styrelse också i styrelsen för Allgon AB (publ), Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän samt i StyrelseAkademin Västsverige. Tidigare styrelseuppdrag består bl.a. av Ovako Group AB.

Den extra bolagsstämman beslutade vidare att arvode fram till nästa årsstämma ska utgå med 175 000 kronor till Björn Andersson och med 87 500 kronor vardera till Christina Ragsten och Ingalill Östman samt att något arvode inte ska utgå till övriga styrelseledamöter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Lind, VD, Bellman Group, +46 (0) 70 669 80 28, hakan@bellmans.se

Roger Axelsson, CFO och kommunikationschef, Bellman Group, +46 (0) 70 874 50 41, roger@bellmans.se

Om denna information:
Informationen lämnades, genom Bolagets VD, för offentliggörande klockan 15.00 den 10 december 2018.

Om Bellman Group
Bellman Group AB består av Bellmans Åkeri & Entreprenad AB och Grundab Entreprenader i Stockholm AB, som är transportföretag, Modern Sprängteknik i Norden AB med dotterföretagen Uppländska Bergkrossnings AB, Uppländska Bergborrnings AB och Sprängarbeten i Trönödal AB, som utför sprängarbeten, samt VSM entreprenad AB med dotterföretagen VSM AS, Munthers Specialtransporter AB och VSM Rental AB, som är entreprenadmaskinföretag. Gruppens försäljning för räkenskapsåret 2017, beräknat pro forma inklusive VSM uppgick till 1,385 miljoner kronor och justerad EBITDA för samma period, beräknad pro forma inklusive VSM, uppgick till 157 miljoner kronor. Gruppen har ca 360 anställda och sysselsätter ca 500 underleverantörer.