Mathias Cederblad tillträdde positionen som VD i Samgräv den 20 maj och efterträdde Marie Franzén-Hansson som kvarstår i bolaget som ekonomichef. Mathias är ingenjör och har bland annat arbetat inom högriskkemikalieindustrin som produktionschef och kommer senast från Nouryon, tidigare Akzo Nobel, där han varit förbättringschef och arbetat med att implementera och utveckla nya processer. Mathias har sedan 2015 suttit i styrelsen för Samgräv, varav de senaste åren som ordförande, vilket givit honom god inblick i verksamheten och förståelse för branschen.

”Mathias sätt att aktivt söka samarbeten med övriga bolag inom koncernen för att kunna erbjuda heltäckande lösningar till kunder i Västsverige påvisar styrkan i Bellman Group. Han har tagit sig an sitt nya uppdrag på Samgräv med hög energi och spännande visioner för hur bolaget kan utvecklas framåt. Jag ser fram emot att arbeta med Mathias,” säger Håkan Lind, VD Bellman Group AB.

”Den starka marknadstillväxten i Göteborgsområdet ger en bra grund för att kunna fortsätta utveckla vår verksamhet. Samgräv har ett starkt team med rätt vilja och Bellman Groups strategi går helt i linje med min väg framåt. Ett fokusområde för mig är hållbarhet där vi arbetar aktivt med miljö, hälsa och jämställdhet,” säger Mathias Cederblad, VD Samgräv AB