Tore Hallersbo har meddelat styrelsen att han önskar lämna sin befattning som styrelseordförande i BMST Intressenter AB (publ).

Per Nordlander har utsetts till ny styrelseordförande. Per innehar positionen som Partner på Verdane Capital Advisors sedan 2007.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roger Axelsson, CFO och kommunikationschef, +46 (0) 70 874 50 41, roger.axelsson@upplandskaberg.se
 

Om denna information:
Denna information offentliggjordes klockan 16.00 den 24 november 2017.