Bellman Group meddelade den 8 december 2023 att dotterbolaget Uppländska Bergborrnings AB (”Uppländska”) överklagat Storstockholms Brandförsvars beslut om att återkalla Uppländskas tillstånd för förvaring och hantering av explosiva varor till länsstyrelsen.

Det återkallade tillståndet gäller en depå i Norra Stockholm och är tidsbegränsat till juni 2024. Den 25 januari 2024 beslutade länsstyrelsen att fastställa Brandförsvarets beslut. Uppländska anser fortsatt att beslutet är felaktigt och avser att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Bakgrunden till situationen har utvecklats i det pressmeddelande som publicerades den 8 december 2023. Uppländska har även ansökt om nya tillstånd, för den aktuella tidsperioden och tiden efter nuvarande tillstånd löper ut, parallellt med den pågående processen.

Då överklagandeprocessen alltjämt är pågående finns dock inga besked att lämna i dagsläget. Bellman Group kommer att publicera mer information kring den fortsatta processen när sådan information finns tillgänglig.