Storstockholms brandförsvar beslutade i slutet av november att återkalla ett av Uppländska Bergborrnings AB:s tillstånd för förvaring och hantering av explosiva varor, i den verksamheten som bedrivs i Stockholmsområdet. Länsstyrelsen har nu beslutat om inhibition vilket innebär att Storstockholms brandförsvars beslut tills vidare inte gäller.

Verksamheten inom Uppländska fortgår nu som vanligt. Uppländska förstärker ytterligare arbetet med ändrade arbetsrutiner för att förbättra säkerheten kring sprängmedel.

Bolaget anser att beslutet är helt felaktigt och begärde en omprövning hos Länsstyrelsen. Storstockholms brandförsvars beslut var kopplat till en enskild anställd, ej tidigare straffad och bedömd lämplig av Polismyndigheten, som agerat med brottsligt uppsåt. Den personen har inte längre något med Bolagets verksamhet att göra. Beslutet utgick inte från bolagets faktiska rutiner och hantering av sprängmedel, och inte heller från de åtgärder Uppländska har vidtagit för att otillbörligt nyttjande inte ska kunna upprepas.

”Uppländska Berg är en erkänd och seriös aktör med mer än 100 anställda och över 50 års verksamhet. Brottsligheten i samhället har ju de senaste åren förändrats, vilket gör att den här typen av verksamhet regleras och kontrolleras mycket noggrant och frekvent. Det tycker vi är bra. Vi förbättrar succesivt rutiner och genomför åtgärder för att höja säkerhetsnivån vid hantering av sprängmedel, och vi följer fullt ut de lagar och förordningar som gäller för verksamheten”, säger Thomas Johansson, vd i Uppländska Berg.