Sedan 2016 ägs en betydande andel av Bellman Group av Verdane Capital VIII K/S (genom holdingbolag). Efter genomförandet av vissa omstruktureringsåtgärder och förvärv ägs nu denna andel samt ytterligare andelar av Verdane Capital 2020 (D) AB och Verdane Capital 2020 (E) AB (genom holdingbolag). Verdane Capital 2020 (D) AB:s och Verdane Capital 2020 (E) AB:s gemensamma ägarandel uppgår efter omstruktureringen till ca 74,5 procent av aktierna i Bolaget. Omstruktureringen innefattar inte ett ägarbyte under Bolagets utestående finansieringsarrangemang.

Den nya strukturen har etablerats per dagens datum och aktierna i Bellman Group tillträds den 15 januari 2021.

”Sedan vi bildade Bellman Group 2017 har Verdane varit ägare och aktiva i bolagets styrelse. Deras engagemang och support har varit väldigt värdefullt och att de nu tar ett större grepp om bolaget ser vi som väldigt positivt. Bellman Group är ett bolag med tydlig förvärvsstrategi i en bransch som till stor utsträckning drivs av investeringar i infrastrukturprojekt. Investeringar som historiskt har visat stor motståndskraft mot konjunkturnedgångar och som även har stått relativt opåverkade av pandemin. Att ha Verdane som huvudägare stärker våra möjligheter att fortsätta vidareutveckla koncernen, hitta rätt förvärvsobjekt och driva utvecklingen i branschen framåt”, säger Håkan Lind, VD i Bellman Group.

”Teamet på Bellman Group har fortsatt att imponera och har under 2020 tagit ytterligare marknadsandelar som leverantör inom infrastruktursektorn. Med en omsättningstillväxt på över 700 procent sedan vi kom in som ägare 2016, är vi mycket glada över ett givande partnerskap och vi ser nu fram emot att bygga vidare på vår gemensamma tillväxtresa med Bellman Group”, säger Per Nordlander, Partner på Verdane.  

För mer information om Verdane, se www.verdane.com

Denna information är sådan som Bellman Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-15 13:00 CET.