Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Bellman Group förstärker för fortsatt expansion

Tre nya medarbetare i ledningsposition tillträdde sina roller i samband med Bellman Groups nya organisation som presenterades den tredje oktober: David Rhudin, ny vd Norrvidinge, Tony Persson, ny vd Bellmans Åkeri och SÅCAB, samt Charlotte Kjellmert, ny kommunikations- och hållbarhetschef för Bellman Group.

Läs mer

Utökad ISO-certifiering

Årets ISO-certifiering är klar och Bellman Group har även utökat sitt certifikat med nyförvärven Norrvidinge och Ivarssons.

Läs mer

Samgräv får deponitillstånd i Härryda

Samgräv Recycling AB, ett bolag i Bellman Group koncernen, har erhållit tillstånd från Mark-och Miljödomstolen avseende Inert deponering i Härryda kommun. Tillståndet medger rätten till anläggande av geologisk barriär samt deponering av 8 300 000 ton inert avfall med en mottagningskapacitet om 600 000 ton deponerade massor per år.

Läs mer

VSM har tecknat avtal med WLC om Västlänken

VSM har tecknat avtal med West Link Contractors (NCC och Wayss & Freytag Ingenierurbau AG) om schaktnings- och sprängningsarbeten för E05 Entreprenad Korsvägen på Västlänken i Göteborg. Arbetet kommer utföras under en period om cirka 2 år och uppgår till cirka 130 MSEK.

Läs mer

Bellman Group förvärvar Börje Holmgrens Åkeri AB

Bellman Group har idag tecknat avtal om förvärv av Börje Holmgrens Åkeri AB, ett företag med bas i Björklinge utanför Uppsala som utför alla typer av markentreprenader inom väg, grundläggning, vatten, avlopp och dränering. Bolaget är främst verksamt i Mälardalen, från Gävle i norr till norra Storstockholm med omnejd.

Läs mer

Bellman Group stärker upp koncernen med CIO

Gabriella Fällman har rekryterats till en ny roll som CIO på Bellman Group. Gabriella tar plats i koncernledningen, rapporterar till CFO och får det övergripande ansvaret att driva IT-agendan. Hon kommer senast från en liknande roll på Arvid Nordquist HAB.

Läs mer